Financiële verantwoording

Hieronder vindt u de jaarrekening van de stichting Kifaia over de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Omdat de stichting behalve het banksaldo geen eigen bezittingen heeft, is geen balans opgemaakt.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is: 808437768

Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015