Het PMRS-team in Gaza

Stichting Kifaia is een Nederlands-Palestijns initiatief, een samenwerking tussen een kleine groep Nederlandse vrijwilligers en de PMRS (Palestinian Medical Relief Society) in de strook van Gaza.

Het PMRS is een NGO (non-gouvernementele organisatie), die geheel zelfstandig functioneert en niet gebonden is aan een politieke of kerkelijk/religieuze organisatie.

PMRS verleent basale gezondheidszorg, vergelijkbaar met een combinatie van huisartsenzorg, consultatiebureauzorg, zwangerschapsbegeleiding en zorg voor gehandicapten en chronisch zieken. Deze zorg wordt verleend op diverse plekken in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.

PMRS beheert een aantal gezondheidscentra en daarnaast zijn er enkele mobiele medische teams, die vooral werkzaam zijn in de verder afgelegen, moeilijk bereikbare en vaak ook gevaarlijker gebieden in de grensstreek met Israël.

Ten slotte zijn er een paar centra waar chronisch zieken worden behandeld en begeleid, met als speerpunten reuma/arthrose (gewrichtsaandoeningen), diabetes mellitus (suikerziekte) en COPD (longziekten). Deze centra beschikken over moderne onderzoeksfaciliteiten en worden gerund door hooggekwalificeerd personeel. De visie van PMRS daarbij is dat het veel zinniger en efficiënter is om te voorkómen dat zich allerlei complicaties gaan voordoen, dan om af te wachten en vervolgens deze complicaties te gaan behandelen.

PMRS besteedt ook veel aandacht aan algemene gezondheidsvoorlichting door het geven van scholing, trainingen, workshops in wijkcentra. Daarnaast organiseert men bijeenkomsten voor speciale doelgroepen zoals onderwijzend personeel, imams, lokale bestuurders, waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van gehandicapten en chronisch zieken. Uitgangspunt daarbij is om deze mensen een zo volwaardig mogelijke positie in de maatschappij te geven en niet uit te gaan van hun beperkingen, maar van hun mogelijkheden, en zo een volledige integratie in de maatschappij te bereiken.

Wat stichting Kifaia doet is deze organisatie ondersteunen, met geld, met het organiseren van trainingen en professionele ondersteuning. En met het vertellen van hun verhaal hier in Nederland, ook op hun verzoek. Want wat we willen is dat ze eens geheel onafhankelijk kunnen worden, en dat kan alleen wanneer Gaza een onafhankelijke staat wordt. En dat is een politiek verhaal waar we niet aan ontkomen.

Voor meer informatie over PMRS verwijzen wij naar hun website: PMRS