Fondsen werven

ANBI-goedgekeurddoelFondsenwerving
Dankzij bijdragen van onze donateurs kunnen we regelmatig geld naar Gaza sturen. Ook halen we geld op door benefietevenementen te houden, bij spreekbeurten in het land of bij collectes in kerken. Voor speciale projecten doen we soms een specifieke aanvraag bij een fonds of ander soort instelling.
We zijn blij met iedere gift, hoe klein ook. Het liefst ontvangen we een periodieke bijdrage. Als we ongeveer weten waar we op kunnen rekenen, is het gemakkelijker voor de PMRS om vooruit te plannen.

Gelijkwaardigheid en solidariteit
De manier waarop de donaties van de Stichting Kifaia besteed worden, laten we over aan onze partner. Deze organisatie weet zelf het beste waar het geld het hardst nodig is. Ieder jaar legt de PMRS verantwoording af over de uitgaven. Onze samenwerking is echt gebaseerd op gelijkwaardigheid en solidariteit.