Informatievoorziening

Omdat we vaak in de Gazastrook komen zijn we ook getuige van wat zich daar afspeelt op politiek, militair en – vooral – humanitair vlak. De jarenlange bezetting en de totale afsluiting van de buitenwereld door Israël, de interne politieke spanningen tussen Hamas en Fatah en het voortdurende tekort aan elementaire levensbehoeften, medicijnen, elektriciteit en brandstof trekken een zware wissel op het dagelijkse leven van de Gazanen. Daarbij gehandicapt zijn maakt het leven extra zwaar.

Naar onze mening krijgt de Palestijnse zaak te weinig aandacht, en daarmee dus ook de Palestijnse gehandicapten. Daarom stellen wij ons ook ten doel daar aandacht voor te vragen, onder meer door het geven van voorlichting in Nederland, door middel van lezingen, deelname aan workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, en daarnaast een weblog, deze website en een facebookpagina.

Wij laten ons graag uitnodigen door u! Voor kerkelijke bijeenkomsten, verenigingen, comités of vanuit particulier initiatief: we maken graag samen met u een ‘programma op maat’.