‘Dag van het Land’-herdenking in Vlaardingen

Op zondag 29 maart jl. was ik aanwezig in Vlaardingen bij de herdenking van ‘De dag van het land’. Dit is de dag waarop Palestijnen overal ter wereld het verzet tegen de onteigening van hun land en het verdrijven uit hun grondgebieden gedenken.

Als vertegenwoordiger van de stichting Kifaia was ik uitgenodigd voor het bijwonen van deze manifestatie en voor het in ontvangst nemen van twee riante cheques t.b.v. de “Operation Humanity Gaza”. Meestal wordt onze voorzitster Anja Meulenbelt uitgenodigd voor dit soort representaties, maar omdat zij op reis was naar Gaza moest ze verstek laten gaan en kreeg ik de vraag om de honneurs waar te nemen. Ik heb Anja al vaak horen praten over ‘haar’ Palestijnse Gemeenschap in Vlaardingen. Het enthousiasme, de warmte, de genegenheid en de betrokkenheid waarmee ze over haar Vlaardingse vrienden sprak, maakten dat ik graag op de uitnodiging inging.

Een warm welkom

Het was hartverwarmend wat ik daar heb mogen ervaren! Een warm welkom door Nawal Al-Baz, namens de organisatie. Een eveneens hartelijke kennismaking met Imad el Kaka, de dagvoorzitter, beiden kende ik al enigszins van Anja’s weblog. En verder veel mensen, Nederlanders en Palestijnse medelanders, allemaal verenigd in hun betrokkenheid met het Palestijnse moederland.

Er waren toespraken van Sahar Hajkasem namens Palestijnse vrouwen in Nederland, van burgemeester Bruinsma van Vlaardingen, van mevrouw Soemaya Barguti, Palestijns vertegenwoordiger in Nederland, van Robert Soeterik, Midden-Oostendeskundige, van Ibrahim Al-Baz namens het Al-Awda netwerk Palestina en van Alfred Feberwee van Een Ander Joods Geluid. Zonder uitzondering indrukwekkende betogen vanuit de eigen invalshoek waarmee de sprekers keken naar het thema, de herdenking van de verdrijving uit hun land van de Palestijnen. Een thema dat met de verse herinneringen aan de inval in Gaza, de almaar verdergaande vestiging van settlements en onteigeningen en de komst van een ultrarechtse regering in Israël, actueler is dan ooit.

De bijeenkomst werd op een vakkundige manier aan elkaar gepraat door Imad el Kaka, die aan het einde ook een interessante paneldiscussie leidde. Het was voor alle aanwezigen heel moeilijk onder ogen te zien hoe de internationale politiek Palestina lijkt te vergeten. De perspectieven op een rechtvaardige oplossing zijn verder weg dan ooit. De conclusie was dan ook dat we van de gevestigde politiek niet veel meer hoeven te verwachten en dat burgerinitiatieven meer dan ooit nodig zijn. In dat kader lichtte Jan Wijenberg zijn burgerinitiatief toe van een handtekeningenactie om een debat in de Tweede Kamer op de agenda te krijgen.

Een diashow van een aantal aangrijpende foto’s (fotograaf Anja Meulenbelt) van de Gazareis in februari van Stichting Kifaia, onderstreepte de actualiteit van het thema.

Cheques

En tussen al deze bedrijvigheid door mocht ik twee riante cheques aannemen: één van de Palestijnse kinderen in Vlaardingen, o.a. bijeengebracht door een rommelmarkt, overhandigd door Yasmin en één van de Vlaardingse organisaties, o.a. opgebracht door een tweetal solidariteitsmaaltijden, aangeboden door Joop. Totaalopbrenst voor Kifaia: € 8.000,- . Daarnaast kreeg ook Cordaid ruim € 3.700,-.

Een grandioze opbrengst, hartverwarmend !

Heel veel dank aan de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen en aan alle Vlaardingers die de Palestijnen een warm hart toedragen.

Joes Meens

Plaats een reactie