Het PMRS-team in Gaza

De Palestinian Medical Relief Society (PMRS) is een lokale en onafhankelijke organisatie. Sinds de jaren zeventig verleent de PMRS gezondheidszorg op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Van zuigelingenzorg tot zorg voor ouderen, mensen met een handicap of een chronische ziekte. Laagdrempelig, dicht bij de mensen en gratis.

Zorg dicht bij de mensen
In de grote steden heeft de PMRS gezondheidscentra. In de afgelegen en vaak gevaarlijke gebieden in de grensstreek met Israël komt regelmatig een mobiele kliniek. Ook biedt de PMRS medische noodhulp en revalidatie na militaire aanvallen op Gaza.

Volwaardige plek voor mensen met een handicap
De PMRS besteedt veel aandacht aan voorlichting over gezondheid en hygiëne. Ook zet de organisatie zich actief in voor de emancipatie van mensen met een handicap en helpt ze hen om hun volwaardige plaats in de samenleving op te eisen. Sinds begin 2014 steunt Stichting Kifaia de PMRS-afdeling in Gaza.

Voor meer informatie over de PMRS verwijzen wij naar hun website: PMRS