Onze missie en visie

Onze missie

Duurzame rechtvaardige vrede
Opheffing van de bezetting van Palestina is de enige hoop op een rechtvaardige, duurzame vrede. Een vrede waarin de rechten van mensen om in veiligheid en gezondheid te leven, te werken en te reizen worden gerespecteerd. Internationaal recht en mensenrechtenverdragen zijn de basis voor een oplossing.

Vertrouwen in lokale professionals
Geloven in zelfbeschikking betekent ook: niet de agenda willen bepalen. Palestijnse professionals moeten de hulpverlening zoveel mogelijk in eigen hand houden. Niemand weet beter wat mensen in Gaza nodig hebben dan de Gazanen zelf. Uit die overtuiging steunt Stichting Kifaia dan ook een Palestijnse organisatie.

100 Procent vrijwillig
Stichting Kifaia bestaat uit een onbezoldigd bestuur dat kan rekenen op de steun van vrijwilligers en ambassadeurs. We hebben geen kantoor, en geen medewerkers op de loonlijst. Zo houden we de onkosten laag en gaat het overgrote deel van de giften naar Gaza.

Onze visie

Zorg én rechten
We realiseren ons dat het nog lang zal duren tot er een politieke oplossing is. Daar kunnen mensen met een ziekte of handicap niet op wachten. Het politieke verhaal gaat daarom samen met financiële steun aan het werk van de PMRS.

Zonder oormerk
Dankzij bijdragen van onze donateurs en de opbrengst van collectes en evenementen kunnen we regelmatig geld naar Gaza sturen. Stichting Kifaia kiest er bewust voor dit geld niet te ‘oormerken’. De PMRS beslist waar ze het geld aan besteedt en legt elk jaar verantwoording af. Voor speciale projecten doen we soms een specifieke aanvraag bij een fonds of ander soort instelling.

Verhalen uit Gaza
Waar we maar kunnen, vertellen we over de impact van de blokkade op het leven van mensen. We geven lezingen, filmvertoningen en via Skype maken we contact met Gaza en laten we onze collega’s en vrienden zelf hun verhaal vertellen.