Financiële verantwoording

Hieronder vindt u de jaarrekening van de stichting Kifaia over de jaren 2011 t/m 2019. Omdat de stichting behalve het banksaldo geen eigen bezittingen heeft, is geen balans opgemaakt.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is: 808437768

Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019