Fondsenwerving

Wij gaan heel erg zuinig met het geld van onze donateurs om. We houden onze overhead laag. We hebben géén kantoor, we maken ons drukwerk zelf op de printer, en de nieuwsbrief wordt door vrijwilligers in elkaar gezet en verzonden.

De trainers, en wij van het bestuur, werken nog steeds voor niets. Alleen de reiskosten, een tamelijk grote maar noodzakelijke post, worden uit het budget betaald.

We staan er garant voor dat elke euro goed wordt besteed, en het overgrote deel in Gaza terechtkomt. De manier waarop de donaties van de stichting Kifaia besteed worden laten we over aan onze partner, de PMRS. Deze organisatie kan namelijk zelf het beste bepalen waar het geld het hardst noodzakelijk is.

Wel moeten zij een gedegen verantwoordelijkheid afleggen over hoe het geld gebruikt is. Wij streven ernaar om tot een vorm van samenwerking te komen die op werkelijke gelijkwaardigheid en solidariteit is gebaseerd, met grote wederzijdse waardering.