Verslag van uitgeoefende activiteiten 2020- 2021

Evenementen
Algemeen bestuurslid Nadia Benaissa sprak in 2020  op de filmvertoning Gaza fights for Freedom, in Amsterdam.  Ook sprak ze in 2021 tijdens een Palestinademonstratie in Rotterdam. Ze was medeorganisator van een Palestinademonstratie in Breda, waar ze eveneens het woord voerde.

Bestuursleden Anja Meulenbelt en Nadia Benaissa hebben op 27 juni 2021als respectievelijk organisator en spreker  deelgenomen aan organisatie en een ‘Palestina special’ van politiek café Linkse Liefde in Amsterdam. Doel: verspreiden van actuele informatie over de situatie in Gaza, en stimuleren van onderlinge samenwerking.

In mei 2021, direct na Israëls militaire offensief tegen de Gazastrook organiseerde Stichting Kifaia samen met stichting Plant een Olijfboom een live event op Instagram waarbij een medewerker van PRMS en een inwoonster in Gaza hun verhaal deden en vragen beantwoordden van het Nederlandse publiek.

In mei 2021 ondertekende Stichting Kifaia een gezamenlijke brief van maatschappelijke organisaties aan Minister Blok, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, met daarin de oproep om Israël ter verantwoording te roepen voor de systematische schendingen van internationaal recht.”

Publicaties
Algemeen bestuurslid Lydia de Leeuw schreef verschillende opiniestukken in Nederlandse media over de humanitaire situatie in de Gazastrook en welke politieke besluiten en beleid daaraan ten grondslag liggen.

Gaza is nu officieel onleefbaar: onze collectieve schandvlek“, opiniestuk gepubliceerd door Joop / BNN Vara, 17 januari 2020;

Israëls vaccinatie-apartheid is misdadig én onverstandig“, opiniestuk op De Kanttekening, 9 maart 2021;

Israëlische geweldsescalaties volgen altijd hetzelfde patroon“, opiniestuk op De Kanttekening, 14 mei 2021;

In november 2021 stuurde Stichting Kifaia samen met 32 organisaties in Nederland, waaronder Amnesty Nederland, War Child een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer en  het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin dringen zij aan op  een publiekelijke veroordeling van deze het besluit van Israël om Palestijnse ngo’s tot terroristische organisaties te verklaren.

In december 2020 en 2021 werd de jaarlijkse nieuwsbrief gemaakt, gedrukt en verstuurd aan de donateurs en relaties.