Overmaken

Kijk: het lukt om giften voor noodhulp binnen een paar dagen integraal naar Gaza over te maken, naar onze partner daar: de Palestinian Medical Relief Society. Hier de kwitantie. De PMRS is op dit moment druk bezig met het bezoeken van de noodopvang in de scholen waar mensen die dakloos zijn geworden moeten verblijven. Er is een tekort aan drinkwater, door het gebrek aan hygiëne hebben mensen last van luis, schurft, kinderen krijgen diarree. Er zijn te weinig WC’s, mensen kunnen zich niet goed wassen. Er is veel te doen en dat gaat nog lang duren. Maak geld over op NL91 INGB 0008 2075 89, tnv Stichting Kifaia (let op spelling). We zijn ANBI erkend, giften zijn fiscaal aftrekbaar.

140821 kwitantie pmrs

Plaats een reactie