Beleidsplan 2020-2025

Inleiding
Stichting Kifaia steunt de lokale gezondheidszorg in de Gazastrook met geld dat zij van particuliere donateurs ontvangt. Tevens wil zij een zo groot mogelijk publiek in Nederland voorlichten over de situatie waarin de Palestijnen in Gaza verkeren. De vaste samenwerkingspartner in Gaza is de PMRS (Palestinian Medical Relief Society).

Ongeveer één keer per jaar reist een Kifaiadelegatie naar Gaza af om verschillende projecten van de PMRS te bezoeken en te spreken met PMRS medewerkers en patiënten en hun familieleden. Ook bezoekt de delegatie tijdens een bezoek vaak andere projecten, organisaties en locaties die een inzicht geven in de actuele humanitaire situatie in de Gazastrook.

Op eigen bodem organiseert Kifaia verschillende events die enerzijds bedoeld zijn om mensen kennis te laten nemen van de toestand in Gaza, en anderzijds om nieuwe donateurs te werven. Afhankelijk van het event kan de nadruk meer op het ene of meer op het andere aspect liggen.

Ieder event heeft een unieke invulling, maar een aantal zaken keert regelmatig terug:

  • vertoning van ons eigen film- en fotomateriaal
  • video-gesprek met Gaza
  • interview met een Gazaan die op dat moment in Nederland is
  • verslag van de meest recente reis van (een deel van) het Kifaiateam
  • een veiling van spullen uit Gaza en/of gedoneerde kunstwerken, boeken, etc.

Missie en Visie
Stichting Kifaia is een kleine hulporganisatie die zich sinds 1998 inzet voor de zorg aan gehandicapten en chronisch zieken in de Gazastrook. Zij doet dit d.m.v. medische en paramedische kennisuitwisseling, en vooral door financiële ondersteuning d.m.v. fondsenwerving in Nederland. Daarnaast richt Kifaia zich op pleitbezorging in Nederland om aandacht en beleidsverandering voor Palestina te weeg  te brengen. Sinds 2014 heeft stichting Kifaia een direct samenwerkingsband met PMRS (Palestinian Medical Relief Society). PRMS wordt met bescheiden financiële middelen gesteund door Kifaia, voornamelijk afkomstig uit particuliere donaties.

PMRS is een medische organisatie die eerstelijnszorg (primary health care ) in Palestina  verleent. PMRS is een onafhankelijke organisatie die medische, paramedische, verpleegkundige en psychosociale zorg verleent aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht politieke, religieuze of etnische achtergrond. PMRS is  van mening is dat opbouw van de (medische) infrastructuur alleen goed kan worden uitgevoerd als een einde wordt gemaakt aan blokkade van de Gazastrook en bezetting van Palestina. PMRS is onafhankelijk van Hamas, de Palestijnse Autoriteit en de regering van Israël en werkt niet alleen in de Gazastrook, maar ook op de Westelijke Jordaanoever.  De organisatie bestaat sinds 1979 en is een vooraanstaande ngo in Palestina.

Duurzame rechtvaardige vrede
Opheffing van de bezetting van Palestina is de enige hoop op een rechtvaardige, duurzame vrede. Een vrede waarin de rechten van mensen om in veiligheid en gezondheid te leven, te werken en te reizen worden gerespecteerd. Internationaal recht en mensenrechtenverdragen zijn de basis voor een oplossing.

Zorg én rechten
We realiseren ons dat het nog lang zal duren tot er een politieke oplossing is. Daar kunnen mensen met een ziekte of handicap niet op wachten. Het politieke verhaal gaat daarom samen met financiële steun aan het werk van de PMRS.

Verhalen uit Gaza
Waar we maar kunnen, vertellen we over de impact van de blokkade op het leven van mensen. We geven lezingen, filmvertoningen en via o.a. Skype maken we contact met Gaza en laten we onze collega’s en vrienden zelf hun verhaal vertellen.