Donateur worden

U kunt donateur worden, ons gironummer is NL91 INGB 0008 2075 89, ten name van Stichting Kifaia, Amsterdam. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Wij staan er garant voor dat het geld op de juiste plaats aankomt en aan de bestemde doelen wordt besteed. We houden de onkosten van de Stichting zelf minimaal. U kunt Kifaia ook machtigen voor een regelmatige bijdrage. Ook kleine bedragen, zeker als we daar maandelijks of per kwartaal op kunnen rekenen, zijn uitermate welkom.

Voor (potentiële) donoren hebben we de financiële verslagen van de afgelopen jaren van Stichting Kifaia beschikbaar, en ook financiële verslagen van de organisatie in Gaza.

Stichting Kifaia heeft ANBI erkenning

Stichting Kifaia is sinds 1 januari 2008 door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een door het Ministerie van Financiën / de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI geniet de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Een donateur kan giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Nieuwsbrief: Voor wie op de hoogte wil blijven: geef u op voor de e-mail-lijst. Twee keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Heeft u zelf geen email, stuur ons uw postadres.

Vragen? Heeft u meer vragen, we zijn per e-mail of per post bereikbaar. Aangezien we niet beschikken over een vaste secretariële kracht heeft email onze voorkeur.