Wat wij doen

Stichting Kifaia is een kleine organisatie bestaande uit een groep Nederlandse vrijwilligers die praktische steun verlenen aan gehandicapten in de Gazastrook, voornamelijk kinderen en jongeren.

Wij doen dit door middel van:

  • Fondsenwerving en het bemiddelen tussen NCCR en Nederlandse en Europese donororganisaties (onder meer Kinderpostzegels, Lilianefonds, ICCO, Kerk-in-Actie en Europese Unie)
  • Het ondersteunen, trainen, coachen en begeleiden van Palestijnse beroepskrachten (artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden )
  • Het geven van voorlichting in Nederland, door middel van lezingen, deelname aan workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, en daarnaast een weblog, deze website en onze facebookpagina

De ondersteuning die we dankzij de fondsenwerving kunnen bieden kan bestaan uit rolstoelen, krukken, incontinentiematerialen, medicijnen en andere hulpmiddelen die mensen met een handicap nodig hebben. Daarnaast wordt een gedeelte van de salarissen van de staf ermee betaald. Verder worden de reiskosten van de trainers (allen vrijwilligers) door stichting Kifaia betaald.

Wij doen dit door middel van fondsenwerving en het ondersteunen en trainen van beroepskrachten en organisaties. Daarnaast geven we voorlichting in Nederland.

Stichting Kifaia is een Nederlands-Palestijns initiatief, een samenwerking tussen een kleine groep Nederlandse vrijwilligers en het National Center for Community Rehabilitation (NCCR) in de Gazastrook. Het NCCR is een onafhankelijke, door gehandicapten zelf opgerichte organisatie die in het hele gebied mensen met een fysieke handicap onder zijn hoede heeft, vooral mensen die aan huis gebonden zijn en daar door de teams van het NCCR worden bezocht. Het NCCR is bovendien zeer actief in de emancipatie van gehandicapten in de samenleving. Wat wij doen is die organisatie ondersteunen, met geld, met het organiseren van trainingen en professionele ondersteuning. En met het vertellen van hun verhaal hier in Nederland, ook op hun verzoek. Want wat we willen is dat ze eens geheel onafhankelijk kunnen worden, en dat kan alleen wanneer Gaza een onafhankelijke staat wordt. En dat is een politiek verhaal waar we niet aan ontkomen.