Kifaia-team toegang geweigerd

Op 11 mei jl. reisde weer een team van Kifaia –medewerkers af naar de Gaza-strook voor een kort bezoek aan het Gaza Home Care Program (GHCP). Naast de 2 à 3 trainingsweken die per jaar gehouden worden streven we er naar om elke 2 maanden een team een kort bezoek te laten brengen om te bespreken wat de actuele gang van zaken is (er kan nl. heel veel in heel kort tijd veranderen!). Na het laatste bezoek eind januari en de, wegens de Irak-crisis helaas geannuleerde trainingsweek van eind maart was het de hoogste tijd om weer eens contact te hebben. Daarnaast was ons doel om het management van het GHCP ondersteuning te geven bij het opstellen van de jaarrekening van 2002 (materie waar Eelco Boom zeer bedreven in is) en het afleggen van huisbezoeken bij patiënten met complexe problematiek, ter ondersteuning en consultatie. Op 11 mei jl. reisde weer een team van Kifaia –medewerkers af naar de Gaza-strook voor een kort bezoek aan het Gaza Home Care Program (GHCP). Naast de 2 à 3 trainingsweken die per jaar gehouden worden streven we er naar om elke 2 maanden een team een kort bezoek te laten brengen om te bespreken wat de actuele gang van zaken is (er kan nl. heel veel in heel kort tijd veranderen!). Na het laatste bezoek eind januari en de, wegens de Irak-crisis helaas geannuleerde trainingsweek van eind maart was het de hoogste tijd om weer eens contact te hebben. Daarnaast was ons doel om het management van het GHCP ondersteuning te geven bij het opstellen van de jaarrekening van 2002 (materie waar Eelco Boom zeer bedreven in is) en het afleggen van huisbezoeken bij patiënten met complexe problematiek, ter ondersteuning en consultatie.

Anja Meulenbelt was reeds enkele dagen eerder, zonder noemenswaardige problemen, naar Gaza-stad afgereisd. Maar tot onze grote teleurstelling werd ons de doorgang bij Erez geweigerd, we kwamen er gewoon niet in! 2 uur voor onze aankomst was door de legerleiding besloten dat de Gazastrook voor buitenlanders met een toeristenvisum (waarop wij gewend zijn te reizen), maar ook voor buitenlanders met een werkvergunning volledig afgesloten zou worden. Ter plaatse werd geen reden opgegeven, maar later vernamen we dat het IDF (het Israëlische leger) wil voorkomen dat er meer vredesactivisten naar de Gazastrook komen die zich fysiek verzetten tegen de stelselmatige huisuitzettingen en tegen de vernietiging van citrus- en olijfplantages. Uiteindelijk hebben we maar besloten naar Jeruzalem af te reizen, in afwachting van betere berichten, die echter niet zijn gekomen. Er zat uiteindelijk niets anders op dan maandag onverrichter zake terug te reizen naar Nederland, met een incomplete Kifaia-delegatie, want er kwam niemand de Gazastrook in , maar ook niemand uit. Voor Anja Meulenbelt betekende dit een onvrijwillige verlenging van haar verblijf van 1 ½ week. Uiteindelijk kon ze, na uitgebreide bemiddeling van de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv en (vooral) de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Palestijnse Autoriteiten de Gazastrook verlaten onder directe begeleiding van een Nederlandse diplomaat.
Het was voor ons allen een zeer frustrerende ervaring om, voor het eerst, zo gehinderd te worden bij onze humanitaire missie. Anderzijds hebben we nu ook zelf aan den lijve ervaren wat het betekent om te leven in een omgeving waarin vrij- in en uitreizen een utopie is, en hoe het is om overgeleverd te zijn aan de volledige willekeur van de Israëlische autoriteiten bij het openstellen c.q. sluiten van de grenzen. (Voor onze Palestijnse collega’s en vrienden is dit aan de orde van de dag!
Inmiddels is voor grote organisaties als De V.N., Artsen-Zonder-Grenzen, USAid en het Rode Kruis de grens weer open, alhoewel individuele medewerkers van deze organisaties incidenteel nog steeds de toegang wordt geweigerd We ervaren het als een erg zorgelijke ontwikkeling dat er nu blijkbaar ook voor kleinere organisaties hoge (vooralsnog onneembare) drempels opgeworpen worden om hun werk te kunnen blijven doen. Momenteel zijn we druk bezig om uit te zoeken hoe we weer toegang kunnen krijgen. Hopelijk zal de toenemende ontspanning in het licht van de hernieuwde vredesbesprekingen tussen Palestina en Israël leiden tot een spoedige heropening van de grenzen rond de Gazastrook. Onze e.v. trainingsweek staat gepland voor medio augustus. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen!
Tenslotte was er toch nog een kleine pleister op de grote wond: Khaled abu Zaid, de voorzitter van de NCCR (de organisatie waaronder het GHCP valt) arrangeerde een bliksembezoek voor de in Jeruzalem “gestrande” Kifaia-delegatie bij President Arafat in diens verblijf in Ramallah, op de westelijke Jordaanoever. President Arafat bleek goed geïnformeerd te zijn over doelstellingen en werkwijze van het GHCP èn van de Stichting Kifaia! Hij bedankte uitvoerig de achterban van onze stichting voor hun inzet en hun financiële ondersteuning en benadrukte vooral de ervaren mentale ondersteuning voor het lot van de Palestijnen en voor de gehandicapten.

Het was een indrukwekkende ervaring, maar liever gaan we de volgende keer gewoon weer aan het werk, daar kunt u van op aan!

Joes Meens

Plaats een reactie