Update Operation Humanity Gaza

De actie die wij enkele weken hebben gelanceerd om geld in te zamelen bij publiek en organisaties voor medische hulpverlening heeft nu zo’n 180.000 Euro binnengebracht. Dat is echt een fantastisch bedrag!!

Er zijn in het hele land allerlei inzamelingsacties gehouden: van collectes tot diners en rommelmarkten. Er zijn banners en flyers ontwikkeld. Binnenkort wordt er zelfs een viral op You Tube geplaatst! Het bekijken waard!

Stichting Kifaia wil alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze actie. We zitten er bovenop om het geld zo goed mogelijk in te zetten. Kifaia zal alle gevers nog uitgebreid verslag doen over de besteding van de ingezamelde gelden. En natuurlijk wordt ook op deze website de berichtgeving up to date gehouden.

P.S. Mocht je nog een bijdrage voor de noodhulpactie willen leveren, het is nog steeds nodig en welkom: Stichting Kifaia, Amsterdam, Postbanknummer 8207589 Amsterdam o.v.v. Operation Humanity Gaza.

Plaats een reactie