Regering moet opheldering eisen over deportatie mensenrechtenverdedigers

Het bestuur van Stichting Kifaia is boos en verontwaardigd over de deportatie van bestuurslid Lydia de Leeuw, afgelopen vrijdag, door Israëlische autoriteiten. Lydia was van plan om tijdens haar verblijf privébezoeken te combineren met het geven van een onderzoekstraining en besprekingen met partnerorganisaties van haar werkgever SOMO.

Volgens Israëlische autoriteiten zou Lydia actief zijn binnen de wereldwijde campagne voor Boycott, Desinvestering en Sancties (BDS). Ministers van Publieke Veiligheid, Gilad Erdan en Aryeh Deri van Binnenlandse Zaken zouden zich persoonlijk met haar aanhouding en deportatie hebben bemoeid.

“Tijdens mijn verhoor werd mij medegedeeld dat ik de anti-BDS wetgeving van Israël had overtreden en de ondervrager overhandigde mij de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken om mij de toegang te weigeren. Vanaf dat moment werd mij het recht ontzegd om diplomatieke bijstand in te roepen, met een advocaat te praten, of te bellen. Mijn spullen werden afgepakt. Ze probeerden me te intimideren. De anti-BDS wetgeving is bedoeld om mensenrechtenverdedigers de mond te snoeren. Met dit optreden, probeert de Israëlische regering een voorbeeld te stellen en anderen af te schrikken, zodat ze niet durven opkomen voor de rechten van de Palestijnen die leven en lijden onder de bezetting”, vertelt ze na haar gedwongen terugkeer in Nederland.

Stichting Kifaia zet zich al ruim twintig jaar in voor goede basisgezondheidszorg in de Gazastrook en informeert in Nederland het publiek over de impact van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden op het dagelijks leven van Palestijnen. Hiervoor bezoeken bestuursleden een of meerdere keren per jaar de Gazastrook. Dit gebeurt altijd met de noodzakelijke toestemming van de Israëlische autoriteiten, die wordt verleend na intensieve screening. Ook Lydia kreeg tot de meest recente reis in september vorig jaar altijd zonder problemen toegang tot Gaza. Er is dus geen enkele reden om haar nu ineens tot persona non grata te verklaren.

Stichting Kifaia noch haar bestuursleden zijn actief in de BDS-campagne. Wel onderschrijven wij nadrukkelijk het recht om te kiezen voor deze vreedzame vorm van verzet tegen schending van internationaal recht en mensenrechtenverdragen. Ook de Nederlandse regering heeft meerdere malen verklaard dat BDS onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Wij roepen de Nederlandse regering daarom op opheldering te eisen bij de Israëlische regering, de gang van zaken te veroordelen en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Israël de criminalisering van mensenrechtenverdedigers staakt.

Lees ook de verklaring van SOMO en het commentaar van het Rights Forum.

foto: Liesbeth Hoogenboom